Acheter arbre à chat

 • Monument XXL- THE BIG ONE, UVP 399 sfr.
  Monument XXL- THE BIG ONE, UVP 399 sfr.
  Offre Privilège
  CHF 211.00 CHF 399.00
  02.04.2017, 18:21 25 CHF 29.90

 • arbre à chat MANHATTAN grau
  arbre à chat MANHATTAN grau
  Nouveau
  CHF 398.00
  < 13 heures 0 CHF 68.50
 • Kratzbaum 70 cm beige
  Kratzbaum 70 cm beige
  Nouveau
  CHF 65.85
  < 11 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 70 cm Grau
  Kratzbaum 70 cm Grau
  Nouveau
  CHF 65.85
  < 11 heures CHF 14.95
 • QUALITÄTS KATZENBAUM EXTRA STARKE SÄULEN
  QUALITÄTS KATZENBAUM EXTRA STARKE SÄULEN
  Nouveau
  CHF 498.00
  < 13 heures 0 CHF 54.00
 • Arbre à chat griffoir grattoir
  Arbre à chat griffoir grattoir
  Nouveau
  CHF 53.90
  < 11 heures CHF 9.90
 • Arbre à chat griffoir grattoir gris
  Arbre à chat griffoir grattoir gris
  Nouveau
  CHF 34.90
  < 13 heures 0 CHF 9.90
 • Katzen 191 cm Grau Sisal Plüsch
  Katzen 191 cm Grau Sisal Plüsch
  Nouveau
  CHF 84.95
  < 11 heures CHF 14.95
 • De Luxe Arbre à chat griffoir grattoir
  De Luxe Arbre à chat griffoir grattoir
  Nouveau
  CHF 42.90
  < 13 heures 0 CHF 19.90
 • Arbre à chat grattoir griffoir beige
  Arbre à chat grattoir griffoir beige
  Nouveau
  CHF 36.90
  < 11 heures CHF 9.90
 • Arbre à chat griffoir grattoir 204 cm
  Arbre à chat griffoir grattoir 204 cm
  Nouveau
  CHF 49.90
  < 11 heures CHF 19.90
 • 170 cm Arbre à chat griffoir grattoir
  170 cm Arbre à chat griffoir grattoir
  Nouveau
  CHF 42.90
  < 10 heures CHF 19.90
 • Arbre à chat griffoir grattoir beige
  Arbre à chat griffoir grattoir beige
  Nouveau
  CHF 38.90
  < 10 heures CHF 9.90
 • KATZENBAUM KRATZBAUM MALLORCA sandbeige
  KATZENBAUM KRATZBAUM MALLORCA sandbeige
  Nouveau
  CHF 598.00
  < 14 heures 0 CHF 68.50
 • Kratzbaum
  Kratzbaum
  CHF 50.00 CHF 80.00
  < 14 heures 0 CHF 0.00
 • Maison / grattoir pour chat grise 100 cm
  Maison / grattoir pour chat grise 100 cm
  Nouveau
  CHF 79.05
  < 14 heures 0 CHF 12.95
 • Maison / grattoir pour chat grise 70 cm
  Maison / grattoir pour chat grise 70 cm
  Nouveau
  CHF 59.05
  < 14 heures 0 CHF 12.95
 • Katzenbaum Kratzbaum Katze 135cm Höhe
  Katzenbaum Kratzbaum Katze 135cm Höhe
  Nouveau
  CHF 809.90
  06.04.2017, 18:11 CHF 39.90
 • Warme Vlies-höhle XL
  Warme Vlies-höhle XL
  Nouveau
  CHF 38.65
  < 10 heures CHF 14.95
 • Warme Vlies-höhle L
  Warme Vlies-höhle L
  Nouveau
  CHF 33.45
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 92 Grau Pfote
  Kratzbaum 92 Grau Pfote
  Nouveau
  CHF 63.75
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 92 Beige Pfote
  Kratzbaum 92 Beige Pfote
  Nouveau
  CHF 60.60
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbrett für Katzen mit Plüsch Kratzec
  Kratzbrett für Katzen mit Plüsch Kratzec
  Nouveau
  CHF 17.00
  < 10 heures CHF 10.00
 • Kratzbaum 60 Beige Pfote
  Kratzbaum 60 Beige Pfote
  Nouveau
  CHF 43.90
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 130 Grau Pfote
  Kratzbaum 130 Grau Pfote
  Nouveau
  CHF 76.30
  < 10 heures CHF 14.95
 • kratzbaum 170 cm Grau
  kratzbaum 170 cm Grau
  Nouveau
  CHF 81.50
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 130 Beige
  Kratzbaum 130 Beige
  Nouveau
  CHF 81.50
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 130 Beige Pfote
  Kratzbaum 130 Beige Pfote
  Nouveau
  CHF 84.65
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 130 blau
  Kratzbaum 130 blau
  Nouveau
  CHF 55.40
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 50 cm Grau
  Kratzbaum 50 cm Grau
  Nouveau
  CHF 55.40
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 130 Beige Pfote
  Kratzbaum 130 Beige Pfote
  Nouveau
  CHF 54.35
  < 10 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 50 cm Beige
  Kratzbaum 50 cm Beige
  Nouveau
  CHF 55.40
  < 10 heures CHF 14.95
 • Arbre à chats Mieze 140 cm Sisal
  Arbre à chats Mieze 140 cm Sisal
  Nouveau
  CHF 99.90
  < 9 heures CHF 19.90
 • XL Kratzbaum 230-260 blau
  XL Kratzbaum 230-260 blau
  Nouveau
  CHF 86.75
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum + Pfote
  Katzenbaum + Pfote
  Nouveau
  CHF 91.95
  < 9 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 184 cm Beige
  Kratzbaum 184 cm Beige
  Nouveau
  CHF 88.80
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum Dunkelblau
  Katzenbaum Dunkelblau
  Nouveau
  CHF 88.80
  < 9 heures CHF 14.95
 • XL Kratzbaum 230-260 Grau
  XL Kratzbaum 230-260 Grau
  Nouveau
  CHF 97.15
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum Grau
  Katzenbaum Grau
  Nouveau
  CHF 98.20
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum 70 cm blau
  Katzenbaum 70 cm blau
  Nouveau
  CHF 36.55
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum 70 Grau+Pfote
  Katzenbaum 70 Grau+Pfote
  Nouveau
  CHF 40.75
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum Beige
  Katzenbaum Beige
  Nouveau
  CHF 40.75
  < 9 heures CHF 14.95
 • Katzenbaum 70 cm Grau
  Katzenbaum 70 cm Grau
  Nouveau
  CHF 39.70
  < 9 heures CHF 14.95
 • Arbre à chat grattoir griffoir 204 cm
  Arbre à chat grattoir griffoir 204 cm
  Nouveau
  CHF 49.90
  < 9 heures CHF 19.90
 • KRATZBAUM VIELE FARBEN Katzenbaum
  KRATZBAUM VIELE FARBEN Katzenbaum
  CHF 170.00 CHF 379.00
  < 16 heures 0 CHF 25.00
 • Arbre à chat griffoir grattoir
  Arbre à chat griffoir grattoir
  Nouveau
  CHF 89.90
  < 8 heures CHF 9.90
 • Arbre à chat griffoir grattoir animaux
  Arbre à chat griffoir grattoir animaux
  Nouveau
  CHF 57.90
  < 8 heures CHF 9.90
 • Warme Vlies-höhle M
  Warme Vlies-höhle M
  Nouveau
  CHF 31.35
  < 7 heures CHF 14.95
 • Arbre à chat griffoir
  Arbre à chat griffoir
  Nouveau
  CHF 54.90
  < 7 heures CHF 9.90
 • Kratzbaum Katzenkratzbaum 191 cm Grau
  Kratzbaum Katzenkratzbaum 191 cm Grau
  Nouveau
  CHF 99.95
  < 7 heures CHF 14.95
 • Arbre à chat griffoir grattoir
  Arbre à chat griffoir grattoir
  Nouveau
  CHF 54.90
  < 7 heures CHF 9.90
 • Kratzbaum Katzenkratzbaum Katzenbaum
  Kratzbaum Katzenkratzbaum Katzenbaum
  Nouveau
  CHF 79.95
  < 6 heures CHF 14.95
 • Katzen-Kratz-Spiel-Schlafbaum
  Katzen-Kratz-Spiel-Schlafbaum
  CHF 610.00 CHF 665.00
  < 18 heures 0 CHF 115.00
 • Katzenkratzbaum Katzenbaum 230-260 cm
  Katzenkratzbaum Katzenbaum 230-260 cm
  Nouveau
  CHF 249.95
  < 6 heures CHF 29.95
 • Kratzbaum 92 blau
  Kratzbaum 92 blau
  Nouveau
  CHF 51.20
  < 6 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum 60 cm Grau
  Kratzbaum 60 cm Grau
  Nouveau
  CHF 47.00
  < 5 heures CHF 14.95
 • Arbre à chat griffoir grattoir Micki
  Arbre à chat griffoir grattoir Micki
  Nouveau
  CHF 36.90
  < 5 heures CHF 12.90
 • Kratzbaum Katzenkratzbaum Kletterbaum
  Kratzbaum Katzenkratzbaum Kletterbaum
  Nouveau
  CHF 89.95
  < 5 heures CHF 14.95
 • Kratzbaum Katzenkratzbaum Katzenbaum
  Kratzbaum Katzenkratzbaum Katzenbaum
  Nouveau
  CHF 54.95
  < 5 heures CHF 14.95
 • Kratzmöbel Ambiente schwarz 100cm
  Kratzmöbel Ambiente schwarz 100cm
  CHF 100.00
  < 19 heures 0 CHF 0.00
 • Katzenkratzbaum Kletterbaum 220 - 240 cm
  Katzenkratzbaum Kletterbaum 220 - 240 cm
  Nouveau
  CHF 99.95
  < 5 heures CHF 14.95