• (134) Re 4/4 11344 grün (analog)
  (134) Re 4/4 11344 grün (analog)
  CHF 91.00
  < 17 heures 27 CHF 9.00
 • Trix H0 22567 SBB Eb3/5 5818 Dig.
  Trix H0 22567 SBB Eb3/5 5818 Dig.
  CHF 250.00
  29.07.2017, 17:54 CHF 9.00
 • Trix TGV POS 10-teilig
  Trix TGV POS 10-teilig
  CHF 281.00 CHF 399.00
  < 16 heures 1 CHF 12.00
 • Re 460 105-0 VSLF Digital Sound
  Re 460 105-0 VSLF Digital Sound
  CHF 280.00
  24.07.2017, 16:40 0 CHF 16.00
 • Trix Dampflok 2407 BR 18 601, H0, GS
  Trix Dampflok 2407 BR 18 601, H0, GS
  CHF 69.95
  24.07.2017, 14:44 CHF 10.50
 • TRIX-EXPRESS: DIESELLOK BLAU
  TRIX-EXPRESS: DIESELLOK BLAU
  CHF 35.00
  24.07.2017, 20:07 0 CHF 9.00
 • Trix 22743 SBB Re 460 033-4 DSS
  Trix 22743 SBB Re 460 033-4 DSS
  CHF 199.00 CHF 211.00
  < 16 heures 0 CHF 9.00
 • TRIX-EXPRESS: DB SCHIENENBUS MIT BEIWAGE
  TRIX-EXPRESS: DB SCHIENENBUS MIT BEIWAGE
  CHF 75.00
  24.07.2017, 20:07 0 CHF 9.00
 • K.Bay. Sts.B Dampflok S 2/6 TRIX 22265
  K.Bay. Sts.B Dampflok S 2/6 TRIX 22265
  CHF 496.00
  26.07.2017, 20:43 CHF 10.00
 • Trix SBB Cargo Ae 6/6 "Landquart"
  Trix SBB Cargo Ae 6/6 "Landquart"
  CHF 189.00 CHF 239.00
  < 16 heures 0 CHF 11.00
 • TRIX-EXPRESS: DB E-LOK BR 50 009 GRÜN
  TRIX-EXPRESS: DB E-LOK BR 50 009 GRÜN
  CHF 125.00
  24.07.2017, 20:07 0 CHF 9.00
 • Crossrail E-Lok BR 185.5 Trix 22633
  Crossrail E-Lok BR 185.5 Trix 22633
  CHF 220.00
  29.07.2017, 21:38 CHF 10.00
 • TRIX-EXPRESS: DB DAMPFLOK BR 01 WITTE-WI
  TRIX-EXPRESS: DB DAMPFLOK BR 01 WITTE-WI
  CHF 115.00
  24.07.2017, 21:07 0 CHF 9.00
 • DB-Dampflok BR 54 TRIX H0 2427
  DB-Dampflok BR 54 TRIX H0 2427
  CHF 99.00 CHF 149.00
  < 16 heures 0 CHF 11.00
 • König-Ludwig-Zug Trix 21230/31
  König-Ludwig-Zug Trix 21230/31
  CHF 699.00
  28.07.2017, 21:18 CHF 20.00
 • TRIX-EXPRESS: DB DIESELLOK BR V 36 GRÜN
  TRIX-EXPRESS: DB DIESELLOK BR V 36 GRÜN
  CHF 45.00
  24.07.2017, 21:07 0 CHF 9.00
 • 22391 Trix SBB-Lokpackung "Gottardo"
  22391 Trix SBB-Lokpackung "Gottardo"
  CHF 649.00
  30.07.2017, 07:37 CHF 10.00
 • TRIX-EXPRESS: DB DAMPFLOK BR 24
  TRIX-EXPRESS: DB DAMPFLOK BR 24
  CHF 55.00
  24.07.2017, 21:07 0 CHF 9.00
 • DB Dampflok BR 24 TRIX EXPRESS 2202
  DB Dampflok BR 24 TRIX EXPRESS 2202
  CHF 99.00 CHF 169.00
  < 16 heures 0 CHF 11.00
 • Trix Big Boy 22806
  Trix Big Boy 22806
  CHF 850.00
  25.07.2017, 07:58 0 CHF 9.00
 • TRIX Ae 3/6 " Grün "  NEU + OVP
  TRIX Ae 3/6 " Grün " NEU + OVP
  CHF 279.00
  30.07.2017, 20:24 CHF 9.00
 • DB Elektrolokomotive BR 103.1 TRIX 22932
  DB Elektrolokomotive BR 103.1 TRIX 22932
  CHF 429.00 CHF 499.00
  < 16 heures 0 CHF 11.00
 • Trix Eisenbahn aus den 50/60ziger Jahre
  Trix Eisenbahn aus den 50/60ziger Jahre
  CHF 58.00
  25.07.2017, 16:55 1 Livraison
 • Ae 3/6 Braun Trix NEU OVP Top-Schöne LOK
  Ae 3/6 Braun Trix NEU OVP Top-Schöne LOK
  CHF 333.00
  30.07.2017, 20:24 CHF 9.00
 • Trix Express 2233 BR E50 ELOk OVP
  Trix Express 2233 BR E50 ELOk OVP
  CHF 69.00
  25.07.2017, 17:47 0 CHF 10.00
 • SBB RBe 2/4 Roter Pfeil TRIX 22868
  SBB RBe 2/4 Roter Pfeil TRIX 22868
  CHF 153.00 CHF 399.00
  < 17 heures 52 CHF 11.00
 • TRIX 22391 Doppelpackung SBB Gottardo
  TRIX 22391 Doppelpackung SBB Gottardo
  CHF 599.00
  < 16 heures CHF 10.00
 • Trix Express HO Lok
  Trix Express HO Lok
  CHF 33.00
  25.07.2017, 17:59 3 CHF 11.00
 • DRB BR 05 TRIX 22915 DC digital sound
  DRB BR 05 TRIX 22915 DC digital sound
  CHF 529.00 CHF 629.00
  24.07.2017, 20:56 0 CHF 10.00
 • TRIX 22391-02 SBB Re 420 268-5 GOTTARDO
  TRIX 22391-02 SBB Re 420 268-5 GOTTARDO
  Nouveau
  CHF 299.00
  24.07.2017, 20:15 CHF 10.00
 • Trix Express Lok
  Trix Express Lok
  CHF 11.00
  25.07.2017, 18:03 3 CHF 9.00
 • Trix - Train «Henschel-Wegmann»
  Trix - Train «Henschel-Wegmann»
  CHF 500.00
  25.07.2017, 20:51 0 CHF 10.00
 • TRIX 22871 Güterzug-Elektrolok E 93 2017
  TRIX 22871 Güterzug-Elektrolok E 93 2017
  Nouveau
  CHF 399.00
  24.07.2017, 20:22 CHF 10.00
 • Trix Express 2232 BLS Ae 4/4 grün OVP
  Trix Express 2232 BLS Ae 4/4 grün OVP
  CHF 139.00 CHF 179.00
  26.07.2017, 20:10 0 CHF 10.00
 • Trix Dampflok BR 80 - C-Dampflok vTrix
  Trix Dampflok BR 80 - C-Dampflok vTrix
  CHF 59.00
  25.07.2017, 21:49 0 CHF 7.00
 • TRIX 22786 Dampflok BR 050 Kabinentender
  TRIX 22786 Dampflok BR 050 Kabinentender
  Nouveau
  CHF 405.00
  24.07.2017, 20:22 CHF 10.00
 • Trix 22329 E-Lok De 6/6 SBB H0 GS Digita
  Trix 22329 E-Lok De 6/6 SBB H0 GS Digita
  CHF 66.00
  26.07.2017, 19:19 14 CHF 8.00
 • 22608 DB BR VT08.5 Triebwagenzug
  22608 DB BR VT08.5 Triebwagenzug
  CHF 659.00 CHF 699.00
  27.07.2017, 18:36 0 CHF 9.00
 • TRIX 22939 Klasse 3900 Challenger
  TRIX 22939 Klasse 3900 Challenger
  Nouveau
  CHF 639.00
  24.07.2017, 20:22 CHF 10.00
 • Trix Express H0: locomotive, 4 wagons
  Trix Express H0: locomotive, 4 wagons
  CHF 17.00
  28.07.2017, 09:58 11 CHF 7.00
 • Trix 21245 DRG Henschel Wegmann Zug
  Trix 21245 DRG Henschel Wegmann Zug
  CHF 749.00 CHF 819.00
  27.07.2017, 18:46 0 CHF 10.00
 • Trix 22164 NS E 186 009-4 TRAXX
  Trix 22164 NS E 186 009-4 TRAXX
  Nouveau
  CHF 220.00
  24.07.2017, 20:31 CHF 10.00
 • Trix Express H0 Der Adler 1. Eisenbahn
  Trix Express H0 Der Adler 1. Eisenbahn
  CHF 44.00
  28.07.2017, 21:48 1 CHF 9.00
 • TRIX-EXPRESS: DB DAMPFLOK BR 24
  TRIX-EXPRESS: DB DAMPFLOK BR 24
  Nouveau
  CHF 49.50
  01.08.2017, 17:53 0 CHF 9.00
 • Trix 22131 SBB RAm TEE Diesel
  Trix 22131 SBB RAm TEE Diesel
  CHF 399.00 CHF 469.00
  27.07.2017, 18:59 0 CHF 10.00
 • Trix 22273 Schwere Erzlokomotive Dm3
  Trix 22273 Schwere Erzlokomotive Dm3
  Nouveau
  CHF 579.00
  24.07.2017, 20:31 CHF 10.00
 • Trix 22167 SNCF Tenderlok 050 050 TA 23
  Trix 22167 SNCF Tenderlok 050 050 TA 23
  Nouveau
  CHF 349.00
  24.07.2017, 20:31 CHF 10.00
 • Trix 22010 DRG SVT137 Triebwagen
  Trix 22010 DRG SVT137 Triebwagen
  CHF 429.00 CHF 499.00
  27.07.2017, 19:10 0 CHF 7.00
 • Trix 21680 Lufthansa Airport Express
  Trix 21680 Lufthansa Airport Express
  Nouveau
  CHF 579.00
  24.07.2017, 20:31 CHF 10.00
 • SBB Re 4/4II 11161 TEE
  SBB Re 4/4II 11161 TEE
  CHF 201.00 CHF 211.00
  30.07.2017, 15:44 0 CHF 9.00
 • Trix 22620 DB BR 420 S-Bahn Triebzug
  Trix 22620 DB BR 420 S-Bahn Triebzug
  Nouveau
  CHF 299.00
  < 16 heures CHF 10.00
 • Trix 22727 Leerkarton zu De 6/6, H0, neu
  Trix 22727 Leerkarton zu De 6/6, H0, neu
  CHF 21.00 CHF 26.00
  30.07.2017, 18:22 0 CHF 9.00
 • Trix 22586 SBB Re 460 018-5 PEPSI
  Trix 22586 SBB Re 460 018-5 PEPSI
  Nouveau
  CHF 299.00
  < 16 heures CHF 10.00
 • 22580 Ae 8/14 11801 SBB Historic
  22580 Ae 8/14 11801 SBB Historic
  Nouveau
  CHF 399.00 CHF 791.00
  01.08.2017, 09:33 0 CHF 9.00
 • TRIX 24966 Dampfschneeschleuder Henschel
  TRIX 24966 Dampfschneeschleuder Henschel
  Nouveau
  CHF 249.00
  24.07.2017, 22:27 CHF 10.00
 • TRIX 22224 DB BR 42 1417
  TRIX 22224 DB BR 42 1417
  Nouveau
  CHF 405.00
  24.07.2017, 20:04 CHF 10.00
 • TRIX Re 4/4
  TRIX Re 4/4
  Nouveau
  CHF 145.00 CHF 200.00
  01.08.2017, 14:14 0 CHF 7.00
 • TRIX 22937 DRG BR 58.10-21
  TRIX 22937 DRG BR 58.10-21
  Nouveau
  CHF 429.00
  < 16 heures CHF 10.00
 • TRIX 22916 DRB BR 05 Stromlinien-Dampfl.
  TRIX 22916 DRB BR 05 Stromlinien-Dampfl.
  Nouveau
  CHF 499.00
  < 16 heures CHF 10.00
 • Trix 22844 SBB Re 4/4 II 11852 TEE
  Trix 22844 SBB Re 4/4 II 11852 TEE
  Nouveau
  CHF 249.00
  < 16 heures CHF 10.00