• Birel Art Mini Chassis
  Birel Art Mini Chassis
  Offre Privilège
  CHF 500.00 CHF 1'500.00
  26.09.2017, 19:15 0 CHF 0.00

 • Crg kart 125 6 gang mit wippschaltung
  Crg kart 125 6 gang mit wippschaltung
  CHF 2'500.00 CHF 3'800.00
  < 23 heures 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale avec siège ajustable Bleu
  Kart à pédale avec siège ajustable Bleu
  Nouveau
  CHF 78.05
  < 5 heures 0 CHF 12.95
 • ***TOP Swiss Corse Rennkart mit X30***
  ***TOP Swiss Corse Rennkart mit X30***
  CHF 2'800.00 CHF 3'500.00
  26.09.2017, 14:26 0 CHF 0.00
 • Top kart twister x30
  Top kart twister x30
  CHF 1'899.00 CHF 1'999.00
  26.09.2017, 16:53 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale avec siège ajustable Vert
  Kart à pédale avec siège ajustable Vert
  Nouveau
  CHF 84.05
  < 5 heures 0 CHF 12.95
 • Kart à pédale avec siège ajustable Vert
  Kart à pédale avec siège ajustable Vert
  Nouveau
  CHF 97.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • Top kart /swiss hutless minis kinderkart
  Top kart /swiss hutless minis kinderkart
  CHF 1'200.00 CHF 1'500.00
  26.09.2017, 16:53 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale rouge
  Kart à pédale rouge
  Nouveau
  CHF 75.05
  < 5 heures 0 CHF 12.95
 • Swiss corse iame
  Swiss corse iame
  CHF 3'500.00 CHF 3'900.00
  26.09.2017, 16:57 0 CHF 0.00
 • Fast neuer Birel mit Rotax Max
  Fast neuer Birel mit Rotax Max
  CHF 2'500.00 CHF 3'000.00
  26.09.2017, 19:01 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale violet
  Kart à pédale violet
  Nouveau
  CHF 78.05
  < 5 heures 0 CHF 12.95
 • Kart à pédale rouge
  Kart à pédale rouge
  Nouveau
  CHF 88.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • CRG Black Star 2011
  CRG Black Star 2011
  CHF 3'000.00 CHF 3'950.00
  26.09.2017, 19:56 0 CHF 0.00
 • Rennkart
  Rennkart
  CHF 102.00
  25.09.2017, 12:58 13 CHF 0.00
 • Birel Art Mini Chassis
  Birel Art Mini Chassis
  CHF 500.00 CHF 1'500.00
  26.09.2017, 21:15 0 CHF 0.00
 • Karting TBkart S55 2016
  Karting TBkart S55 2016
  CHF 1'800.00 CHF 2'000.00
  27.09.2017, 08:44 0 CHF 0.00
 • moteur refo 100cm3 a eau
  moteur refo 100cm3 a eau
  CHF 152.00
  25.09.2017, 15:04 23 CHF 0.00
 • CRG chassi + Velox SGM
  CRG chassi + Velox SGM
  CHF 4'500.00 CHF 6'500.00
  27.09.2017, 12:53 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale avec siège ajustable Bleu
  Kart à pédale avec siège ajustable Bleu
  Nouveau
  CHF 91.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • châssis karting swiss hutless
  châssis karting swiss hutless
  CHF 134.00
  25.09.2017, 15:59 31 CHF 0.00
 • Mad Croc KZ Schalter Chassis
  Mad Croc KZ Schalter Chassis
  CHF 750.00 CHF 1'850.00
  27.09.2017, 15:14 0 CHF 0.00
 • Exprit Kart 2016 mit Rotax MAX Evo Motor
  Exprit Kart 2016 mit Rotax MAX Evo Motor
  CHF 2'000.00 CHF 3'700.00
  27.09.2017, 17:30 0 CHF 0.00
 • SwissHutless Kart mit Rotax Max
  SwissHutless Kart mit Rotax Max
  CHF 851.00
  25.09.2017, 21:44 220 CHF 0.00
 • Junior Pedal Go-kart
  Junior Pedal Go-kart
  CHF 100.00 CHF 150.00
  29.09.2017, 15:08 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale violet
  Kart à pédale violet
  Nouveau
  CHF 91.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • Rennkart aus den 80er Jahren
  Rennkart aus den 80er Jahren
  CHF 202.00
  26.09.2017, 20:21 1 CHF 0.00
 • Birel Go-Kart in gutem Zustand
  Birel Go-Kart in gutem Zustand
  CHF 303.00 CHF 1'199.00
  29.09.2017, 15:53 217 CHF 0.00
 • Swiss Hutless 125 ccm
  Swiss Hutless 125 ccm
  CHF 700.00 CHF 1'350.00
  02.10.2017, 00:54 0 CHF 0.00
 • CRG chassi
  CRG chassi
  CHF 500.00
  27.09.2017, 12:51 0 CHF 0.00
 • Swiss Hutless Kart mit IAME X-30 Motor
  Swiss Hutless Kart mit IAME X-30 Motor
  CHF 2'900.00 CHF 3'900.00
  02.10.2017, 07:34 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale avec siège ajustable Noir
  Kart à pédale avec siège ajustable Noir
  Nouveau
  CHF 117.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • Swiss Hutless Kart oldie mit Iame K25
  Swiss Hutless Kart oldie mit Iame K25
  CHF 450.00
  27.09.2017, 20:53 0 CHF 0.00
 • Kart
  Kart
  Nouveau
  CHF 2'500.00 CHF 4'000.00
  02.10.2017, 20:03 0 CHF 0.00
 • Go Kart
  Go Kart
  CHF 110.00
  28.09.2017, 18:26 1 CHF 0.00
 • Kinder Kart Fahrzeug
  Kinder Kart Fahrzeug
  CHF 50.00
  28.09.2017, 18:33 0 CHF 0.00
 • Tony kart DD2
  Tony kart DD2
  CHF 3'350.00
  01.10.2017, 10:46 CHF 0.00
 • Karting Mach1
  Karting Mach1
  CHF 1'000.00
  28.09.2017, 23:59 0 CHF 0.00
 • Elektro Kart
  Elektro Kart
  CHF 100.00
  29.09.2017, 12:24 0 CHF 0.00
 • Tony Kart Biland Sa 250
  Tony Kart Biland Sa 250
  CHF 2'500.00
  30.09.2017, 16:45 CHF 0.00
 • Kart Suisse Corse chassie
  Kart Suisse Corse chassie
  CHF 1'600.00
  30.09.2017, 09:43 0 CHF 0.00
 • Kart mit PCR Motor
  Kart mit PCR Motor
  Nouveau
  CHF 100.00
  30.09.2017, 20:30 0 CHF 0.00
 • AKTION 2-SITZ GO-KART RENNKART KIND
  AKTION 2-SITZ GO-KART RENNKART KIND
  CHF 325.00
  26.09.2017, 09:20 CHF 49.00
 • Kart mit Bm Motor
  Kart mit Bm Motor
  Nouveau
  CHF 100.00
  30.09.2017, 21:04 0 CHF 0.00
 • Mach1 Kart FIA5 mit Rotax Max
  Mach1 Kart FIA5 mit Rotax Max
  CHF 1'600.00
  01.10.2017, 11:57 0 CHF 0.00
 • Rennkart Sodi Sigma RS
  Rennkart Sodi Sigma RS
  CHF 4'300.00
  29.09.2017, 19:03 CHF 0.00
 • Tony Kart
  Tony Kart
  Nouveau
  CHF 249.00
  02.10.2017, 05:10 0 CHF 0.00
 • Kart à pédale avec siège ajustable Noir
  Kart à pédale avec siège ajustable Noir
  Nouveau
  CHF 104.05
  < 5 heures 0 CHF 12.95
 • DD 2 Formula Kart
  DD 2 Formula Kart
  CHF 4'500.00
  29.09.2017, 12:08 CHF 0.00
 • kart zu verkaufen
  kart zu verkaufen
  CHF 5'200.00
  29.09.2017, 11:42 CHF 0.00
 • Karting Birel C28 Supermini
  Karting Birel C28 Supermini
  CHF 1'500.00
  27.09.2017, 22:53 CHF 0.00
 • Sodi 2017 DD2 evo 2017
  Sodi 2017 DD2 evo 2017
  CHF 6'000.00
  26.09.2017, 16:53 CHF 0.00
 • vidaXL Kart à pédale avec siège ajustabl
  vidaXL Kart à pédale avec siège ajustabl
  CHF 91.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • vidaXL Kart à pédale avec siège ajustabl
  vidaXL Kart à pédale avec siège ajustabl
  CHF 117.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • vidaXL Kart à pédale violet
  vidaXL Kart à pédale violet
  CHF 91.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • vidaXL Kart à pédale avec siège ajustabl
  vidaXL Kart à pédale avec siège ajustabl
  CHF 97.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • vidaXL Kart à pédale rouge
  vidaXL Kart à pédale rouge
  CHF 88.00
  < 16 heures CHF 0.00
 • 1