Téléphones Internet/VoIP

 • Touchscreen Telefon - Wifi -Android
  Touchscreen Telefon - Wifi -Android
  Offre Privilège
  CHF 799.00 CHF 1'490.00
  03.07.2017, 13:10 0 CHF 0.00

 • GIGASET C430A GO IP und DECT TELEFON
  GIGASET C430A GO IP und DECT TELEFON
  CHF 50.00
  30.06.2017, 19:03 0 CHF 7.00
 • Alcatel-Lucent IP touch 4038 Phone
  Alcatel-Lucent IP touch 4038 Phone
  CHF 12.00 CHF 100.00
  < 21 heures 1 CHF 9.00
 • GIGASET R630H PRO Mobilteil
  GIGASET R630H PRO Mobilteil
  CHF 49.00
  01.07.2017, 08:55 0 CHF 9.00
 • PANASONIC Cordlessphone KX-TGP600CEB
  PANASONIC Cordlessphone KX-TGP600CEB
  CHF 21.00
  01.07.2017, 09:58 1 Livraison
 • Switel T 38
  Switel T 38
  CHF 11.50 CHF 17.50
  30.06.2017, 14:59 0 CHF 9.50
 • Swisscom IP Telefon Rousseau 300
  Swisscom IP Telefon Rousseau 300
  CHF 4.00
  01.07.2017, 19:30 3 CHF 7.00
 • top IP Telefon Avaya 9650
  top IP Telefon Avaya 9650
  CHF 50.00 CHF 120.00
  30.06.2017, 21:00 0 Livraison
 • Cisco SPA 525G2 (mit Bluetooth & Wifi)
  Cisco SPA 525G2 (mit Bluetooth & Wifi)
  CHF 99.00
  02.07.2017, 04:27 0 CHF 9.00
 • Téléphone de bureau GSM débloqué
  Téléphone de bureau GSM débloqué
  Nouveau
  CHF 69.95
  < 5 heures Livraison
 • Polycom Videokonferenzsystem
  Polycom Videokonferenzsystem
  CHF 390.00
  02.07.2017, 06:08 0 CHF 0.00
 • Yealink W52P + W52H
  Yealink W52P + W52H
  CHF 116.00 CHF 126.00
  02.07.2017, 07:40 0 CHF 9.00
 • Aastra IP Telefon 5370IP
  Aastra IP Telefon 5370IP
  CHF 50.00
  02.07.2017, 11:16 0 CHF 8.00
 • Alcatel Netzteil zu Temporis IP300/IP301
  Alcatel Netzteil zu Temporis IP300/IP301
  CHF 2.00 CHF 10.00
  02.07.2017, 11:58 1 CHF 10.00
 • Fritz!Fon MT-D
  Fritz!Fon MT-D
  Nouveau
  CHF 18.00
  02.07.2017, 11:52 0 CHF 7.00
 • FRITZ!Fon M2
  FRITZ!Fon M2
  CHF 22.00
  02.07.2017, 18:44 0 CHF 7.00
 • Panasonic VOIP Telefon Set mit Dect
  Panasonic VOIP Telefon Set mit Dect
  CHF 3.00 CHF 150.00
  02.07.2017, 14:11 2 CHF 11.00
 • Grandstream GXP1610
  Grandstream GXP1610
  CHF 10.00
  02.07.2017, 18:58 0 CHF 7.00
 • Audio Codes MP112 VoIP Gateway
  Audio Codes MP112 VoIP Gateway
  Nouveau
  CHF 50.00
  08.07.2017, 19:10 CHF 9.00
 • Mitel 6867i
  Mitel 6867i
  CHF 79.00 CHF 150.00
  02.07.2017, 15:55 0 CHF 9.00
 • Snom D715 schwarz
  Snom D715 schwarz
  CHF 1.00
  02.07.2017, 21:30 0 CHF 0.00
 • Sennheiser DW Pro 1 (BS)
  Sennheiser DW Pro 1 (BS)
  CHF 139.00
  03.07.2017, 20:49 0 CHF 11.00
 • FRITZ!Fon M2
  FRITZ!Fon M2
  CHF 11.00 CHF 30.00
  02.07.2017, 21:00 1 CHF 7.00
 • Siemens optiPoint 420 Standard
  Siemens optiPoint 420 Standard
  CHF 800.00
  04.07.2017, 14:27 0 CHF 0.00
 • 2 Stk Telefone Gigaset DE410IP +Headsets
  2 Stk Telefone Gigaset DE410IP +Headsets
  CHF 149.00 CHF 300.00
  02.07.2017, 21:09 0 Livraison
 • GIGASET DE900 IP PRO VOIP TELEFON
  GIGASET DE900 IP PRO VOIP TELEFON
  CHF 149.00
  05.07.2017, 11:56 0 CHF 9.00
 • SWITEL Internet-Phone IP 700 K
  SWITEL Internet-Phone IP 700 K
  CHF 9.95
  05.07.2017, 21:50 0 CHF 8.00
 • LOBOS PC/MAC SKYPE Telefon SP141
  LOBOS PC/MAC SKYPE Telefon SP141
  CHF 19.95 CHF 29.95
  02.07.2017, 21:59 0 CHF 3.95
 • Téléphone de bureau GSM ''TTF-402.hs''
  Téléphone de bureau GSM ''TTF-402.hs''
  Nouveau
  CHF 74.95
  < 5 heures Livraison
 • Ubiquiti Tischtelefon
  Ubiquiti Tischtelefon
  CHF 250.00
  06.07.2017, 10:56 0 CHF 10.00
 • Touchscreen Telefon - Wifi -Android
  Touchscreen Telefon - Wifi -Android
  CHF 799.00 CHF 1'490.00
  03.07.2017, 15:10 0 CHF 0.00
 • voip telefonanlage
  voip telefonanlage
  CHF 20.00
  06.07.2017, 23:22 0 CHF 0.00
 • Patton SmartLink M-ATA
  Patton SmartLink M-ATA
  CHF 5.00
  07.07.2017, 14:46 0 CHF 7.00
 • HD-Phone Zermatt
  HD-Phone Zermatt
  CHF 22.00 CHF 45.00
  03.07.2017, 18:46 4 CHF 0.00
 • Aastra 6731i
  Aastra 6731i
  CHF 5.00
  07.07.2017, 14:50 0 CHF 7.00
 • Polycom CX700 IP PHONE
  Polycom CX700 IP PHONE
  CHF 169.00 CHF 399.00
  04.07.2017, 13:19 0 CHF 15.00
 • Cisco 7911G IP téléphone sytème
  Cisco 7911G IP téléphone sytème
  CHF 20.00
  07.07.2017, 15:26 0 CHF 8.00
 • 3G-Tischtelefon mit Hotspot-Funktion
  3G-Tischtelefon mit Hotspot-Funktion
  Nouveau
  CHF 199.00
  01.07.2017, 18:50 Livraison
 • SNOM D345
  SNOM D345
  Nouveau
  CHF 100.00
  08.07.2017, 19:49 0 CHF 9.00
 • Panasonic KX-TGP500 +TPA50
  Panasonic KX-TGP500 +TPA50
  CHF 71.10 CHF 89.10
  05.07.2017, 00:22 0 CHF 7.00
 • Cisco SPA 303 + WBPN Wireless-N Bridge
  Cisco SPA 303 + WBPN Wireless-N Bridge
  Nouveau
  CHF 30.00
  09.07.2017, 14:05 0 CHF 11.00
 • AVM Fritz!Fon
  AVM Fritz!Fon
  CHF 1.10 CHF 50.00
  05.07.2017, 12:04 1 CHF 7.00
 • ALCATEL 4028 IP Touch
  ALCATEL 4028 IP Touch
  CHF 20.00 CHF 45.00
  05.07.2017, 13:05 0 CHF 15.00
 • Gigaset SL360 HS Swisscom Telefon
  Gigaset SL360 HS Swisscom Telefon
  Nouveau
  CHF 49.00
  02.07.2017, 17:02 CHF 11.00
 • Panasonic PNLC1007YA
  Panasonic PNLC1007YA
  CHF 35.00 CHF 55.00
  05.07.2017, 13:59 0 CHF 7.00
 • ALCATEL 4028 IP Touch
  ALCATEL 4028 IP Touch
  CHF 25.00 CHF 50.00
  05.07.2017, 15:17 0 CHF 15.00
 • SNOM m700 Sip/Dect Basisstation
  SNOM m700 Sip/Dect Basisstation
  CHF 150.00 CHF 200.00
  05.07.2017, 16:59 0 CHF 9.00
 • HP 4120 IP Phone
  HP 4120 IP Phone
  CHF 30.00 CHF 90.00
  06.07.2017, 05:06 0 CHF 7.00
 • Gigaset C530A IP - mit Anrufbeantworter
  Gigaset C530A IP - mit Anrufbeantworter
  CHF 129.00
  08.07.2017, 11:07 CHF 0.00
 • Alcatel IP 300 Komfort Tischtelefon
  Alcatel IP 300 Komfort Tischtelefon
  CHF 1.00 CHF 25.00
  06.07.2017, 14:10 0 CHF 10.00
 • Siemens OpenStage 20 HFA
  Siemens OpenStage 20 HFA
  CHF 40.00 CHF 60.00
  06.07.2017, 14:53 0 CHF 0.00
 • CISCO 7979G Téléphone de comfort
  CISCO 7979G Téléphone de comfort
  CHF 45.00 CHF 65.00
  07.07.2017, 16:13 0 CHF 10.00
 • VoIP Gateway AudioCodes Mediant 1000
  VoIP Gateway AudioCodes Mediant 1000
  CHF 750.00
  07.07.2017, 21:32 CHF 12.00
 • ALCATEL 4028 IP Touch
  ALCATEL 4028 IP Touch
  CHF 60.00 CHF 120.00
  07.07.2017, 20:19 0 CHF 12.00
 • HD-Phone Zermatt
  HD-Phone Zermatt
  CHF 15.50 CHF 50.00
  03.07.2017, 18:48 1 CHF 0.00
 • ALCATEL 4028 IP Touch
  ALCATEL 4028 IP Touch
  CHF 20.00 CHF 45.00
  05.07.2017, 13:14 0 CHF 15.00
 • Gigaset SE555 VoIP Router
  Gigaset SE555 VoIP Router
  CHF 40.00
  07.07.2017, 21:27 CHF 9.00
 • ALCATEL 4028 IP Touch
  ALCATEL 4028 IP Touch
  CHF 25.00 CHF 50.00
  05.07.2017, 15:21 0 CHF 15.00
 • Siemens OpenStage 20 HFA
  Siemens OpenStage 20 HFA
  CHF 40.00 CHF 60.00
  06.07.2017, 14:58 0 CHF 0.00
 • HD-Phone Zermatt
  HD-Phone Zermatt
  CHF 15.50 CHF 45.00
  03.07.2017, 18:50 1 CHF 0.00
 • ALCATEL 4028 IP Touch
  ALCATEL 4028 IP Touch
  CHF 20.00 CHF 45.00
  05.07.2017, 15:19 0 CHF 15.00