• Se tenant Z 1 neuf
  Se tenant Z 1 neuf
  CHF 6.00
  < 19 heures 0 CHF 1.50
 • Se tenant Z 1 oblitéréf
  Se tenant Z 1 oblitéréf
  CHF 5.00
  < 19 heures 0 CHF 1.50
 • Se tenant Z 1 oblitéréf
  Se tenant Z 1 oblitéréf
  CHF 10.00
  < 19 heures 0 CHF 1.50
 • 700 J. Eidgenossen - ALLE Kombinationen
  700 J. Eidgenossen - ALLE Kombinationen
  CHF 88.00 CHF 92.00
  < 19 heures 0 CHF 0.00
 • 27.6.30 LUZERN Z10/Z11, Katalog 180,00
  27.6.30 LUZERN Z10/Z11, Katalog 180,00
  CHF 27.00
  22.08.2017, 20:04 CHF 1.00
 • Se tenant Z 2 neuf
  Se tenant Z 2 neuf
  CHF 10.00
  < 19 heures 1 CHF 1.50
 • Se tenant Z 5 neuf
  Se tenant Z 5 neuf
  CHF 5.00
  < 21 heures 1 CHF 1.50
 • Zusammendruck-Paar Z2, **, Kat280
  Zusammendruck-Paar Z2, **, Kat280
  CHF 45.00 CHF 52.00
  20.08.2017, 20:06 0 Livraison
 • Z25d-27c, 1939 Landi-Zusammendrucke, **
  Z25d-27c, 1939 Landi-Zusammendrucke, **
  CHF 45.00
  27.08.2017, 22:15 CHF 2.00
 • Se tenant Z 6 neuf
  Se tenant Z 6 neuf
  CHF 5.00
  < 21 heures 1 CHF 1.50
 • Zusammendruck-Paare Z1-Z3, **, Kat220
  Zusammendruck-Paare Z1-Z3, **, Kat220
  CHF 22.00 CHF 25.00
  20.08.2017, 21:04 0 Livraison
 • Se tenant Z 16 neuf
  Se tenant Z 16 neuf
  CHF 10.00
  < 21 heures 1 CHF 1.50
 • Se tenant Z 18 neuf
  Se tenant Z 18 neuf
  CHF 13.00
  < 21 heures 1 CHF 1.50
 • Zus.Wertstufen Z10/Z11, Katalog 180,00
  Zus.Wertstufen Z10/Z11, Katalog 180,00
  CHF 17.00
  27.08.2017, 19:20 CHF 1.00
 • Zusammendruck 25er-Bogenteil, **, Kat350
  Zusammendruck 25er-Bogenteil, **, Kat350
  CHF 65.00 CHF 70.00
  20.08.2017, 21:06 0 Livraison
 • Se tenant Z 14 neuf
  Se tenant Z 14 neuf
  CHF 3.00
  < 21 heures 0 CHF 1.50
 • Altstoff-Zusammendrucke, **, Kat250
  Altstoff-Zusammendrucke, **, Kat250
  CHF 45.00 CHF 50.00
  20.08.2017, 21:22 0 Livraison
 • Se tenant Z 3 neuf
  Se tenant Z 3 neuf
  CHF 16.00
  < 22 heures 1 CHF 1.50
 • Z33e+f, ** Zusammenhängende 1942
  Z33e+f, ** Zusammenhängende 1942
  Nouveau
  CHF 30.00
  28.08.2017, 18:15 CHF 2.00
 • Se tenant Z 13 oblitéré
  Se tenant Z 13 oblitéré
  CHF 3.00
  < 24 heures 0 CHF 1.50
 • Zusammendruck-Paare, **, Kat190
  Zusammendruck-Paare, **, Kat190
  CHF 27.00 CHF 32.00
  20.08.2017, 21:40 0 Livraison
 • Se tenant Z 7 oblitéré
  Se tenant Z 7 oblitéré
  CHF 2.50
  < 24 heures 0 CHF 1.50
 • z54-z65 Lemanex komplett
  z54-z65 Lemanex komplett
  CHF 12.00
  < 4 heures CHF 0.00
 • Zusammendruck-Paar Z3, **, Kat160
  Zusammendruck-Paar Z3, **, Kat160
  CHF 25.00 CHF 29.00
  20.08.2017, 21:50 0 Livraison
 • Se tenant Z 17 oblitéré
  Se tenant Z 17 oblitéré
  CHF 6.00
  < 24 heures 0 CHF 1.50
 • 1939 Landimarken im Paar postfrisch
  1939 Landimarken im Paar postfrisch
  CHF 29.00
  20.08.2017, 18:59 0 Livraison
 • Zusammendruck-Paar Z12, **, Kat150
  Zusammendruck-Paar Z12, **, Kat150
  CHF 24.00 CHF 28.00
  20.08.2017, 21:52 0 Livraison
 • z78/z90 Zürich/Genf komplett
  z78/z90 Zürich/Genf komplett
  CHF 16.00
  < 4 heures CHF 0.00
 • Zusammenhängend - Z 43e gestempelt
  Zusammenhängend - Z 43e gestempelt
  CHF 5.90
  20.08.2017, 20:16 0 CHF 1.00
 • Z28-32** aus Block Patria 1940, SBK 1250
  Z28-32** aus Block Patria 1940, SBK 1250
  CHF 150.00
  20.08.2017, 20:42 0 CHF 7.00
 • Zusammendruck-Paar Z17y, **, Kat120
  Zusammendruck-Paar Z17y, **, Kat120
  CHF 18.00 CHF 22.00
  20.08.2017, 21:54 0 Livraison
 • z99/z108 Basel/Die Post komplett
  z99/z108 Basel/Die Post komplett
  CHF 16.00
  < 4 heures CHF 0.00
 • schöne KZS-Sammlung, o/ET, Kat2200
  schöne KZS-Sammlung, o/ET, Kat2200
  CHF 180.00
  20.08.2017, 20:50 0 Livraison
 • 4 Zusammendruck-Paare Z18y, **, Kat480
  4 Zusammendruck-Paare Z18y, **, Kat480
  CHF 89.00 CHF 95.00
  20.08.2017, 21:56 0 Livraison
 • Nr. Z27b SBk: 170.-++ sehr gute Qualität
  Nr. Z27b SBk: 170.-++ sehr gute Qualität
  CHF 18.00
  20.08.2017, 20:49 0 CHF 2.00
 • Tellknabe/Tellbrustbild Zusammenh. Werte
  Tellknabe/Tellbrustbild Zusammenh. Werte
  CHF 7.00
  20.08.2017, 21:33 0 CHF 1.50
 • 1991 700 J. Schweiz - Zusammendruck-Bg.
  1991 700 J. Schweiz - Zusammendruck-Bg.
  CHF 19.00
  21.08.2017, 18:12 CHF 0.00
 • 150 J. B'staat 1998 -ALLE Kombinationen
  150 J. B'staat 1998 -ALLE Kombinationen
  CHF 136.00 CHF 140.00
  21.08.2017, 18:12 0 CHF 0.00
 • Alststoffverwertung 1942: 2 4erblocks
  Alststoffverwertung 1942: 2 4erblocks
  CHF 10.00
  21.08.2017, 19:06 0 CHF 1.50
 • CH, Zusammenhaengenden,Werbemarken
  CH, Zusammenhaengenden,Werbemarken
  CHF 1.00 CHF 4.00
  21.08.2017, 21:09 0 CHF 2.00
 • 2003 Bogen Comics Ersttag  SBK 60.00
  2003 Bogen Comics Ersttag SBK 60.00
  CHF 6.50
  21.08.2017, 20:38 15 CHF 0.00
 • PJ-KB 1953 verk. Herzstück ** + ET
  PJ-KB 1953 verk. Herzstück ** + ET
  CHF 30.00
  < 20 heures CHF 0.00
 • Pro Juventute 1953
  Pro Juventute 1953
  CHF 15.00
  21.08.2017, 21:17 0 CHF 1.50
 • 1998 Gemeinschaftsaugabe Schweiz+China
  1998 Gemeinschaftsaugabe Schweiz+China
  CHF 4.00 CHF 6.00
  22.08.2017, 05:30 0 CHF 2.00
 • Z33e + Z34e ** SBK 200.-+ top ab 1.-
  Z33e + Z34e ** SBK 200.-+ top ab 1.-
  CHF 7.00
  22.08.2017, 19:12 3 CHF 1.50
 • Landi-Armbrust seltene 4er-Streifen
  Landi-Armbrust seltene 4er-Streifen
  CHF 40.00
  < 22 heures CHF 0.00
 • 1942 ALTSTOFF drei tolle Belege
  1942 ALTSTOFF drei tolle Belege
  CHF 175.00 CHF 185.00
  22.08.2017, 16:28 0 Livraison
 • Z33f o SCHÖFTLAND SBK 110.-+ top ab 1.-
  Z33f o SCHÖFTLAND SBK 110.-+ top ab 1.-
  CHF 13.00
  22.08.2017, 19:12 7 CHF 1.50
 • Z33e COINTRIN Vollstempel selten ab 1.-
  Z33e COINTRIN Vollstempel selten ab 1.-
  CHF 7.00
  22.08.2017, 19:12 3 CHF 1.50
 • 150 J. Bundesstaat 1998 - Kombinationen
  150 J. Bundesstaat 1998 - Kombinationen
  CHF 88.00
  < 22 heures CHF 0.00
 • Expo39 - 4er Streifen mit Sonder-O
  Expo39 - 4er Streifen mit Sonder-O
  Nouveau
  CHF 36.45 CHF 72.90
  23.08.2017, 21:45 0 CHF 2.00
 • Europa - Burgen 2017
  Europa - Burgen 2017
  CHF 8.00
  22.08.2017, 19:14 0 CHF 1.50
 • Z25a/Z25b auf Brief LAUSANNE-SACHSELN
  Z25a/Z25b auf Brief LAUSANNE-SACHSELN
  CHF 9.00
  22.08.2017, 19:48 0 Livraison
 • Z39 gestempelt Bern 9.7.54
  Z39 gestempelt Bern 9.7.54
  CHF 15.00 CHF 35.00
  24.08.2017, 18:14 0 CHF 2.00
 • LEMANEX 1978 alle Kombinationen
  LEMANEX 1978 alle Kombinationen
  CHF 22.00
  < 22 heures CHF 0.00
 • LANDI 1939, 3ER STREIFEN NR Z 27 C BRIEF
  LANDI 1939, 3ER STREIFEN NR Z 27 C BRIEF
  CHF 39.00
  22.08.2017, 19:52 0 CHF 2.00
 • Z40 aus Kehrdruckbogen 1953 gestempelt
  Z40 aus Kehrdruckbogen 1953 gestempelt
  CHF 15.00 CHF 35.00
  24.08.2017, 18:17 0 CHF 2.00
 • Z33e Stempel Berlingen
  Z33e Stempel Berlingen
  CHF 5.00
  23.08.2017, 10:49 0 CHF 2.00
 • LEMANEX FDC Viererblocks
  LEMANEX FDC Viererblocks
  CHF 9.50
  26.08.2017, 13:55 CHF 0.00
 • 2 Paare - Z 175 + Z 176 gestempelt
  2 Paare - Z 175 + Z 176 gestempelt
  CHF 9.00
  23.08.2017, 16:01 0 CHF 1.50